FAQ


Omdat we een antwoord hebben op al jouw vragen

Financieel echtscheidingsadvies

Omdat je vast wel vragen over financieel echtscheidingsadvies hebt.
En wij daar natuurlijk een antwoord op hebben.

De duur van de alimentatie is voor de partner en het kind niet hetzelfde. Je kind krijgt alimentatie tot het zelfstandig is en in zijn/haar eigen onderhoud kan voorzien of als hij/zij 21 jaar wordt. Het is mogelijk dat je ook daarna nog onderhoudsplichtig bent, indien je kind een lichamelijke of geestelijke handicap heeft.

Je ex-partner krijgt alimentatie totdat hij/zij hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat, gaat samenwonen of op een andere wijze over voldoende inkomen beschikt. Is dat niet het geval en je hebt samen kinderen, dan stopt de betalingsplicht na 12 jaar. Heb je geen kinderen samen of duurde het huwelijk korter dan 5 jaar, dan is de duur van de partneralimentatie even lang als de duur van het huwelijk.

Dit zijn wettelijke bepalingen. In sommige gevallen kan hiervan, in overleg, worden afgeweken.

De alimentatie wordt bepaald aan de hand van twee factoren. Ten eerste wordt er gekeken naar de behoefte van degene die de alimentatie ontvangt. Wat zou hij/zij moeten ontvangen om in levensonderhoud te kunnen voorzien, rekening houdend met de levensstijl tijdens het huwelijk? Ten tweede wordt er gekeken naar de draagkracht van degene die de alimentatie betaalt. Wat kan die persoon in feite betalen?

Om een antwoord te vormen op beide vragen, worden diverse inkomsten en kosten opgenomen in de alimentatieberekening. Je financieel adviseur beschikt over professionele software om een nauwkeurige alimentatie te kunnen berekenen. Maak een vrijblijvende afspraak en krijg een antwoord op al je vragen omtrent alimentatie.

Er gelden verschillende regels voor ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen.

In geval van ouderdomspensioen zijn je rechten vastgelegd in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS). Die wet zegt dat er altijd aanspraak bestaat op een deel van de pensioenrechten van de ander. Deze wet is van toepassing als je onderling niets anders hebt vastgelegd. Het is ook mogelijk om af te zien van elkaars pensioenrechten, als je bijvoorbeeld beiden een gelijkwaardige pensioenregeling hebt. Ben je getrouwd op huwelijkse voorwaarden en zijn daarin pensioenrechten opgenomen, dan is de situatie anders. In dat geval gelden er specifieke regels voor echtscheidingen voor of na 1 mei 1995.

Het nabestaandenpensioen is het pensioen dat iemand zelf heeft opgebouwd. Dat is persoonsgebonden en hoeft daarom niet verdeeld te worden. Daarop kan je dus geen aanspraak maken in geval van scheiding. Laat je goed informeren en begeleiden door je financieel adviseur omtrent de verschillende regels aangaande je pensioen en echtscheiding.

Behoefte aan deskundig advies of een geruststellend antwoord?

Wij zijn de A+B Adviesgroep in de regio nijkerk

contact ons
A+B adviesgroep 8 financiële disciplines onder een dak. Volledig + Deskundig + Toegankelijk

Je eigen adviseur, een vast aanspreekpunt. Iemand die ernaar streeft om je in je totaliteit te kennen. Niet alleen qua cijfers, maar ook qua normen, waarden en dromen. Iemand die je onafhankelijk en objectief advies geeft op basis van jouw situatie en toekomstvisie. Een deskundig en gecertificeerd expert die ervoor zorgt dat je financiële zaken aan dat totaalplaatje voldoen. Zodat je met een gerust hart terug naar buiten gaat. Verlost van je zwaarste zorgen en met een antwoord op je grootste onzekerheden.

Past deze persoonlijke aanpak bij jou?
Dan zijn wij graag jouw financieel adviseur! De persoon met de heldere kijk, die je informeert en begeleidt. Dat doen we met onze beide voeten op de grond en dat gaat naar onze mening het best in een comfortabele sneaker.

Leer ons beter kennen

Kunnen wij je helpen?

Kom gerust eens langs op ons kantoor of maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking.

© Copyright 2024 - A+B Adviesgroep

Webdesign: Reclamestal