Laat geen subsidie liggen!

Tijd om eens een subsidie uit te lichten, mogelijk bestaat er interesse en komt uw bedrijf hiervoor in aanmerking!  De Subsidie SLIM:

 1. WAT? De Rijksoverheid heeft een subsidieregeling in het leven geroepen om Nederlandse mkb’ers en grootbedrijven te ondersteunen bij investeringen in de ontwikkeling en leercurve van medewerkers: de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen (SLIM subsidie). 
 2. WAARVOOR? De subsidie is bedoeld voor projecten die zich richten op een leven lang ontwikkelen. De activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie moeten aansluiten bij tenminste één van de volgende omschrijvingen:
  1. Het doorlichten van de onderneming, resulterend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming.
  2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers.
  3. Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.
  4. Het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg (geen BOL- of BBL-traject) bij een erkend leerbedrijf.
 3. VOOR WIE? Alle mkb’ers uit het midden en kleinbedrijf kunnen beroep doen op de subsidiemogelijkheid. De subsidie kan zowel individueel als in samenwerkingsverband worden aangevraagd. Ook wordt er budget vrijgemaakt voor grootbedrijven, hier gaan wij nu niet op in.
 4. HOEVEEL? Als mkb ondernemer ontvangt u per aanvraag maximaal € 24.999,- aan subsidie. Voor kleine ondernemers in het MKB met minder dan 50 medewerkers, bedraagt het percentage voor subsidie 80%. Alle andere ondernemers kunnen rekenen op een percentage van 60%. Voor alle ondernemers in het MKB geldt een minimum aan kosten van €  5.000,00.
 5. BELANGRIJKE VOORWAARDEN: de start van het initiatief moet uiterlijk binnen zes maanden na het sluiten van het tijdvak plaatsvinden. Een project waarvoor een mkb-onderneming subsidie aanvraagt mag maximaal twaalf maanden duren. Een project uitgevoerd door een grootbedrijf of samenwerkingsverband mag maximaal 24 maanden in beslag nemen.
 6. LOOPTIJD EN DEADLINES: de SLIM-subsidie 2021 kent verschillende openstellingen. Voor mkb’ers is de subsidie aan te vragen van 1 t/m 30 september. Grootbedrijven en samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen van 1 t/m 30 juni. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij overtekening van het budget vindt loting plaats onder alle gedurende het volledige tijdvak ingediende aanvragen.

Meer informatie of een afspraak maken? Neem contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
A+B Adviesgroep

Voorkom een boete en verzuim!

Ondernemingen met personeel in dienst hebben zich aan nogal wat wetgeving te houden. Wij begrijpen als geen ander dat dit erg omvangrijk kan zijn en informeren jullie dan ook graag over de verplichtingen en mogelijkheden. Bij deze lichten we er één voor jullie uit met het oog op arbeidsomstandigheden. 

RI&E

 1. WAT? RI&E staat voor risico-inventarisatie & -evaluatie. De RI&E is verplicht! Elke werkgever is verplicht een arbobeleid te voeren. De basis van dit beleid bestaat uit de RI&E: dit is een lijst met mogelijke risico’s. Met deze lijst kunnen bedrijven in kaart te brengen welke risico’s in hun eigen bedrijf voorkomen. Want als je weet welke risico’s er zijn, kan je de juiste maatregelen treffen. Met de RI&E wordt een Plan van Aanpak (PvA) gemaakt. In het PvA staat wie, wanneer, welke maatregel neemt. 
 2. VOOR WIE? Alle bedrijven met personeel zijn verplicht een RI&E en plan van aanpak te hebben.
 3. DOOR WIE? Het opstellen van een RI&E kunt u vaak zelf doen. In grote bedrijven met meer dan 25 werknemers, moet hier iemand voor zijn aangewezen (de preventiemedewerker). In kleine bedrijven is het vaak de directeur die de taken van de preventiemedewerker verzorgt. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt dit doorgaans uitbesteed aan een externe partij. Dit kost in de meeste gevallen echter wel geld. Wie slim is, voert zijn RI&E dus zelf uit.
 4. HOE? Het kan lastig zijn om te weten waar en hoe je een start maakt met de RI&E. Hiervoor is het Steunpunt RI&E opgericht die de ‘Route naar RI&E’ heeft ontwikkeld. De Route naar RI&E helpt bedrijven uit alle sectoren met de start van de RI&E. Met een aantal vragen word je geholpen om een keuze te maken voor een route naar een RI&E die past bij de organisatie: dit kan door het gebruik van een branche-RI&E-instrument, zelf een RI&E op de eigen manier opzetten, een RI&E laten uitvoeren door een arbodeskundige, of gebruik maken van het nieuwe instrument dat onderdeel is van de Route naar RI&E. Voor meer informatie: https://routenaar.rie.nl.
 5. WAT ALS IK DIT NIET HEB? De inspecteur (SZW) controleert of bedrijven zich aan de Arbowetgeving houden en kijkt naar de werkomstandigheden. Maar hij controleert ook of er een RI&E met plan van aanpak aanwezig is. Als dat niet in orde is kan er een waarschuwing volgen alsook een zogenaamde ‘eis tot naleving’. Als de organisatie de RI&E echt niet op orde heeft of krijgt dan kan de Inspectie SZW ook een bestuurlijke boete geven. De te betalen boetes zijn (mede) afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Het zogenaamde boetebedrag voor het ontbreken van een RI&E is vastgesteld op € 4.500,00 en voor het ontbreken van het Plan van Aanpak € 3.000,00.

Meer informatie of een afspraak maken? Neem contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
A+B Adviesgroep

Administratiekantoor of accountantskantoor? Wat is het verschil?

De titel klinkt alsof je een mop gaat vertellen. Maar er zijn grote verschillen tussen een administratiekantoor en een accountantskantoor. Voor zowel particuliere- als zakelijke klanten is het belangrijk om te weten wat het verschil is tussen deze kantoren en welke het beste bij jou past.

Onze collega Aalt van de Bunt heeft het voor je uitgelegd in deze blog. Lees snel verder!

Verschil…

Het verschil tussen deze twee zit met name in de regelgeving. Een accountantskantoor moet per definitie vallen onder het toezicht van één of meer accountants. Voor deze beroepsgroep is wettelijk vastgelegd wat zij wel en vooral ook wat zij niet mag doen. Om accountant te worden moet je een lange opleiding volgen. De steeds ingewikkelder wordende regelgeving maakt het voor een accountant steeds lastiger om in kleinere bedrijven (heel globaal gezegd tot 20 werknemers) aan alle regels te voldoen. Om inhoudelijk verantwoording af te geven over bijvoorbeeld een opgestelde jaarrekening moet de accountant heel veel werk besteden aan bijvoorbeeld de formele aspecten. In de praktijk kan dat al snel kostenverhogend werken, ook omdat de tarieven wel serieus zijn.  Een administratiekantoor heeft minder te maken met die strenge regels en kan daardoor op administratief vlak vaak dezelfde kwaliteit bieden tegen een gunstiger prijs. 

Welke is relevanter?

Voor beiden geldt dat er in hooflijnen drie werksoorten zijn. Ten eerste het administratieve werk, met daarbij behorende aangiften, jaarrekeningen, enzovoort. Ten tweede het adviserende werk op vele gebieden en ten derde de accountantscontrole op de jaarcijfers en andere verantwoordingen. Naar mijn mening maakt het voor de eerste twee inhoudelijk niet uit bij wie jeaanklopt. Er bestaan ‘goede’ en ‘slechte’ kantoren, dus is het wel verstandig na te gaan of het kantoor goed bekend staat. En de persoonlijke klik is belangrijk. De derde genoemde dienst, de accountantscontrole bij een jaarrekening is veelal alleen verplicht bij de grotere bedrijven. De omzet moet dan liggen boven 12 miljoen per jaar en het bedrijf moet meer dan 50 medewerkers hebben. Als je bedrijf zo groot is moet je voor je jaarrekening(controle) een accountantskantoor inschakelen. 

Wat zijn de voordelen van uitbesteden?

Het belangrijkste voordeel van uitbesteden is natuurlijk dat je het niet (allemaal) zelf hoeft te doen en dat je weet dat het goed gebeurt. Je hebt er zelf weinig omkijken naar en kunt bezig zijn met de dingen waar je écht goed in bent. Maar uitbesteden kost natuurlijk ook wel wat. 

Het grote voordeel tegenwoordig is dat je samen met je administratie- of accountantskantoor heel goed kunt bepalen welk deel je zelf doet en welk deel je overlaat aan de deskundige. Er zijn zoveel goed bruikbare pakketten daarvoor. Echt de moeite waard om je daarin te verdiepen of over te laten informeren. Kom een keer bij ons langs. 😉

Wat is een Deskundigheidsverklaring en wanneer heb je die nodig.  

De laatste tijd zijn er in verband met Covid-19 veel maatregelen vanuit de overheid uitgerold voor ondernemers. Veel ondernemers hebben daar gebruik van gemaakt en doen dat nog. Voor veel van die regelingen geldt dat er een deskundigenverklaring moet komen bij de informatie die jij hebt opgegeven bij de aanvraag en/of bij de afrekening. Als jij bijvoorbeeld hebt aangegeven dat je 40 % omzetverlies verwacht, zul je dat achteraf moeten gaan aantonen door middel van de werkelijke cijfers. 

Dat is in de praktijk gemakkelijker gezegd dan gedaan, want het gaat er dan niet alleen hoeveel omzet je hebt gefactureerd, maar ook wannéér je dat hebt gedaan en of dat dan in de juiste periode is. Met andere woorden, in welke maand is de omzet wérkelijk gemaakt?

Dat kan nog een kostbare aangelegenheid worden en ik verwacht daar voor accountants, gezien de eerdergenoemde regelgeving, nog best veel problemen met als gevolg (hele) hoge rekeningen voor de bedrijven. Volgens mij moet je als bedrijf dan ook even goed stilstaan door wie je die verklaring laat opstellen. Dat kan in de meeste gevallen ook prima door andere deskundigen, bijvoorbeeld belastingadviseurs. 

Waarin onderscheidt A + B Adviesgroep zich?

Wij houden van aanpakken, maar ook van logisch nadenken. Doen wat nodig is, maar het ook niet ingewikkelder maken dan dat. Ieder bedrijf is anders, iedere ondernemer is anders. Daar moet je rekening mee houden als het gaat om de invulling van de administratie en alle processen daar omheen. Dat proberen onze collega’s ook. Maar ik denk dat wij daar meer dan gemiddeld in slagen.

De start van A + B Scheidingsmediation

A + B Adviesgroep wordt o.a. geleid door Christian van de Veer. Maar naast zijn passie voor het vak financieel planner, is Christian per 1 maart j.l.  gestart met A + B Scheidingsmediation. 

Waarom A + B scheidingsmediation?
Vanuit het vak financieel planner is scheiden 1 van de life events. Dit betreft een verandering in zijn of haar leven wat (grote) financiële veranderingen met zich meebrengt. Naarmate ik in de aangiftepraktijk steeds meer aangiften deed van gescheiden mensen ben ik mij meer gaan verdiepen in het financiële scheidingsproces. Al vrij snel kwam ik erachter dat er voor de mensen soms meer “uit te halen is”. Scheiden is een complexe materie als het om financiën gaat. Een foute omschrijving of vergeten wat op te nemen, kan grote financiële gevolgen hebben. 

Wat is de drijf(veer) van jouw nieuwe onderneming?
Dit is het helpen van de mensen in een periode van grote onzekerheid. Je kan hierbij denken aan de woonsituatie, de kinderen, inkomsten, etc. Wij kunnen de situatie niet verhelpen, maar de mensen wel zo voorlichten dat ze uiteindelijk een duidelijk beeld hebben van wat ze hebben en wat ze kunnen, voor nu en in de toekomst.

Wat is jouw werkwijze om van een echtscheiding geen vechtscheiding te maken?
Om vanaf het begin duidelijk te zijn hoe het proces verloopt, aan te geven dat er zaken op het pad kunnen komen die ze niet hadden verwacht en waar nodig een wat langere periode tussen de afspraak te laten om e.e.a. te verwerken en uit te zoeken. De cliënten bepalen zelf de tijdspanne van het proces, waar nodig wel gestuurd door ons. Verder is het aan de cliënten zelf om ervoor te zorgen dat ze blijven praten, als mediator kan je ze hierin begeleiden maar ze moeten het zelf tot een goed einde laten komen. Het slechtste scenario is uiteindelijk een vechtscheiding waarbij je de uitkomst niet meer in “eigen hand” hebt, een rechter zal dan namelijk uitspraak doen.

‘Niemand bereikt succes in zijn eentje’ Dat is wel een quote die bij jou past.
Mijn expertise is de financiële kant van het proces waarbij ik voor ondernemers een meerwaarde kan zijn doordat ik zelf ook jaarrekeningen maak en ondernemers financieel begeleid.

Waarom zou je voor A + B scheidingsmediation kiezen bij een scheiding?
Zoals aangegeven is alle expertise bij ons aanwezig om mensen goed door het scheidingsproces te begeleiden. Verder hebben wij een breed netwerk van professionals waarvan we gebruik kunnen maken. Je kan denken aan notarissen, verzekeringsadviseurs, advocaten, kinderpsychologen, kennisgroepen, etc..

Tip van Christian als ondernemer…
Veel ondernemers hebben huwelijkse voorwaarden opgesteld met een periodiek verrekenbeding. Dit betekent dat er elk jaar een administratie bijgehouden moet worden van de gemaakte afspraken, in heel veel gevallen gebeurt dit niet. Het gevolg is dat bij de afwikkeling van de scheiding er met elkaar zal moeten worden afgerekend alsof partners in gemeenschap van goederen waren getrouwd, hetgeen je door het opstellen van de huwelijksvoorwaarden juist wilde voorkomen! De wet biedt wel de mogelijkheid om tegenbewijs te leveren, maar dat blijkt in de praktijk erg lastig. De waarde van een onderneming kan voor de helft van de partner zijn wat de continuïteit van de onderneming in gevaar kan brengen. De tip is dus om ervoor te zorgen dat je handelt naar de gemaakte afspraken. 

Meer informatie en een afspraak maken?
Neem telefonisch contact met ons op 033 203 01 76. 

Met vriendelijke groet,
A + B Scheidingsmediation

Jaarlijkse aangifte tijd!

Het is weer dé tijd van het jaar voor de jaarlijkse aangifte. Dat betekent gegevens bij elkaar verzamelen! Maar om welke gegevens gaat het? Vanaf wanneer kan je het indienen? Voor wanneer moet het ingediend zijn? En hoe kan ik wellicht minder belasting gaan betalen? 
Dat zijn een hoop vragen waar wij uiteraard een antwoord op hebben!

Vanaf wanneer kan er aangifte gedaan worden?
Vanaf 1 maart 2020 kan je al aangifte doen. Dus heb jij alle nodige opgaven en formulieren al binnen? Ga er dan direct mee aan de slag. Want voor 1 april 2020 ingeleverd betekent voor 1 juli 2020 een reactie van de Belastingdienst. 

Mocht het zo zijn dat je dit jaar geld terugkrijgt? Ook dan krijg je het voor 1 juli 2020 gestort. Dat zou wel een leuk zakcentje zijn zo net voor de zomervakantie! 

Lukt het niet voor 1 april? Geen probleem. Je hebt nog tot 1 mei 2020. Het duurt dan wel langer voor je reactie van de Belastingdienst ontvangt.

Hoe betaal je zo min mogelijk belastingen?
Iedereen wil natuurlijk zo min mogelijk Belasting betalen. Het liefst krijgen we geld terug. Wij maken optimaal gebruik van de diverse regels en/of faciliteiten bij het opstellen van de relevante aangiften. Hoeveel belasting je precies moet betalen of terugkrijgt, hangt af van jouw persoonlijke situatie. Maar wij zoeken dit graag voor je uit. 

Welke gegevens heeft de Belastingdienst nodig voor de jaarlijkse aangifte?
Er zijn verschillende gegevens nodig. Ook dit heeft weer met jouw persoonlijke situatie te maken. Ben je alleen, samen met je partner of heb je kinderen? Heb je een koop- of een huurwoning? Heb je zorgkosten die je niet vergoedt hebt gekregen? Of heb je wellicht schulden?

Een handig overzicht waarin aangegeven staat welke gegevens je nodig hebt voor de jaarlijkse aangifte? Klik hier.

Mocht je vragen hebben of het over de schutting willen gooien? Laat het ons dan weten en maak een vrijblijvende afspraak met één van onze belastingadviseurs, die helpen je er graag verder.

T. 033-2454870
E. info@aplusbadviesgroep.nl

A + B Adviesgroep
Nijkerk

De transitievergoeding

Vanaf 1 januari 2020 is de opbouw en berekening van de transitievergoeding gewijzigd. Vanaf 2020 is er bij ontslag recht op een transitievergoeding vanaf de eerste werkdag. Elke werknemer heeft recht op een vergoeding als het initiatief tot ontslag komt van de werkgever. Ook tijdelijke contracten die niet worden voortgezet. De hoogte is 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar.

Wat is er gewijzigd? 

 • De werknemer heeft vanaf de start van het dienstverband recht op een transitievergoeding (in plaats van na twee dienstjaren).
 • De transitievergoeding wordt berekend op basis van de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst (in plaats van de afronding op halve jaren).
 • De werknemer bouwt gedurende de duur van het dienstverband een derde van het bruto maandsalaris per jaar op als transitievergoeding (de hogere opbouw in specifieke situaties, bijvoorbeeld arbeidsduur en leeftijd, vervalt).

Wie heeft er recht op een transitievergoeding 

Een werknemer ontvangt een transitievergoeding als de dienstbetrekking eindigt door ontslag na toestemming van UWV, door de kantonrechter of met wederzijds goedvinden. Ook is de transitievergoeding verschuldigd als een tijdelijk contract eindigt en de werkgever niet verlengt. Verder is er recht op de vergoeding als de werknemer zelf de arbeidsovereenkomst beëindigt vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

Dat is per werknemer verschillend. De hoogte hangt af van het bruto maandsalaris en het aantal gewerkte jaren dat de werknemer in dienst is geweest. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 83.000 of het jaarsalaris als dat hoger is dan € 83.000.

Als financieel maar ook juridisch adviseur helpen we je graag verder

Als ondernemer zijn je personeelsleden je belangrijkste kapitaal. Ze leveren tenslotte een significante bijdrage tot het succes van je onderneming en mogen op hun beurt duidelijkheid verwachten over hun arbeidsovereenkomst, verloning, pensioen, sociaal verzekeringsrecht, etc. Als financieel maar ook juridisch adviseur helpen we je graag bij de uitvoering van de gedetailleerde wetgeving en de administratieve verslaggeving en dossiervorming. Wij zorgen voor je gehele loon- en personeelsadministratie, zodat jij je kan concentreren op datgene waar je het beste in bent.

Meer informatie? Klik hier

T. 033-2454870
E. info@aplusbadviesgroep.nl

A + B Adviesgroep
Nijkerk

Boekhouding vandaag. Wat ga jij veranderen?

Wat zijn jouw plannen voor het nieuwe jaar? Wil jij in het nieuwe jaar weer meer gaan ondernemen en echt doen waar jij goed in bent? Besteed je boekhouding dan uit! 

We kunnen je bijstaan in je administratie, op de manier die jij wil. Van je begeleiden bij de uitvoering van je administratieve taken tot het beheren van je volledige administratie. Jij bepaalt zelf in welke mate wij je mogen ontzorgen.

Meer overzicht betekent meer rust in jouw administratie

Als jouw administratie onvolledig blijkt of niet op tijd is omgezet in een belastingaangifte, dan kan dit leiden tot fikse boetes van de Belastingdienst. Een overzichtelijke administratie is ontzettend belangrijk voor je onderneming. Niet alleen zie je zo hoe je bedrijf er financieel voor staat, het is ook de basis van de jaarlijkse belastingaangifte.

Wij kunnen jouw boekhouding voor onze rekening nemen.

We zijn ook je helpende hand op het vlak van:
+ Inrichting van administratie
+ Online boekhouding
+ Opstellen tussentijdse cijfers
+ Opstellen jaarrekeningen en publicatiestukken
+ (Liquiditeits) begrotingen
+ Financieringsaanvragen

In 2020 je eigen adviseur en een vast aanspreekpunt?

En iemand die er naar streeft om je in je totaliteit te kennen? Niet alleen qua cijfers, maar ook qua normen, waarden en dromen. Iemand die je onafhankelijk en objectief advies geeft op basis van jouw situatie en toekomstvisie. Een deskundig en gecertificeerd expert die ervoor zorgt dat je financiële zaken aan dat totaalplaatje voldoet, zodat je met een gerust hart terug naar buiten gaat. Verlost van je zwaarste zorgen en met een antwoord op je grootste onzekerheden. Dan willen wij graag jouw financieel adviseur zijn! 

Maak een vrijblijvende afspraak met je financieel adviseur om de mogelijkheden te bespreken.

T. 033-2454870
E. info@aplusbadviesgroep.nl

A + B Adviesgroep
Nijkerk