Uitzonderlijke economische maatregelen aangekondigd


18/03/2020

Het kabinet heeft dinsdagavond 17 maart j.l. uitzonderlijke economische maatregelen aangekondigd om ervoor te zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen blijven betalen en zelfstandigen op de been blijven. In deze update lichten wij kort toe welke maatregelen zijn aangekondigd. Wij zijn verheugd dat de overheid zo snel met deze maatregelen komt zodat er zekerheid komt voor ondernemers, mensen in loondienst, uitzendkrachten, etc..

De maatregelen (van toepassing op onze ondernemers ) zullen wij in het kort toelichten. Tussen haakjes staat het uitvoeringsorgaan.

1. Instellen tijdelijke tegemoetkoming loonkosten. (ministerie van SZW)

Zoals aangegeven in de mail van afgelopen vrijdag is het mogelijk om een werktijdverkorting aan te vragen voor het personeel. De huidige regeling wordt tijdelijk vervangen door de “Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Let op: alle huidige aanvragen hoeven niet opnieuw te worden ingediend, deze worden overgezet naar de nieuwe regeling.

In de nieuwe regeling kunnen de tegemoetkomingen aangevraagd worden voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020. Tevens word de vergoeding van de loonkosten verhoogd naar 90%.

Er zijn echter twee voorwaarden: de werknemers moeten in dienst blijven en het loon moet worden doorbetaald.

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemer (Ministerie van SZW en gemeenten)

Zelfstandigen kunnen voor een periode van 3 maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

De regeling wordt uitgevoerd voor de gemeenten. Op dit moment is men bezig met de uitwerking van de regeling. Het heeft voor nu nog geen zin om contact op te nemen met de gemeente.

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes ( belastingdienst )

De belastingdienst stopt de invordering direct. Getroffen ondernemers kunnen eenvoudig uitstel van belasting aanvragen voor de omzet-, loon-, inkomsten- en vennootschapsbelasting. Hieronder een opsomming van de aanpassingen:

  • Het is niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen, je krijgt hier langer de tijd voor.
  • De invorderingsrente wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor genoemde belastingschulden.
  • Het tarief voor de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Ook dit geldt voor genoemde belastingschulden.
  • Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen hoeven niet te worden betaald.

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO).

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits ( ministerie van EZK )

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de verschuldigde rente wordt gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%

6. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Er wordt gesproken over een noodloket voor bijvoorbeeld eet- en drinkgelegenheden of de reisbranche. Hier kan een directe vaste tegemoetkoming van € 4.000 aangevraagd worden.

Waar kunnen ondernemers terecht:

  • Voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en Go) bij hun kredietverstrekkers
  • Belastingmaatregelen bij de belastingdienst zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus
  • De regelingen van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.

Tenslotte. Wij hebben te maken met uitzonderlijke tijden. Het nemen van tijdige maatregelen is daarbij noodzakelijk. Laat zaken niet op haar beloop gaan en trek aan de bel. 

Wij kunnen jou waar nodig ondersteunen in het tijdig aanvragen van één of meerdere van genoemd maatregelen.

Latest by category

Administratieve dienstverlening

Prinsjesdag 2020 overzicht

18/09/2020

Het was een andere Prinsjesdag dan anders. Geen koets, geen balkonscène en de warmste 3de...

Lees meer

Adviseren + begeleiding

Regelingen ten aanzien van de eigen woning

30/01/2019

In 2019 veranderen veel belastingregels rondom de eigen woning ingrijpend. Grote kans dat dit...

Lees meer

Algemeen

Voorkom een boete en verzuim!

30/03/2021

Ondernemingen met personeel in dienst hebben zich aan nogal wat wetgeving te houden. Wij...

Lees meer

Belastingzaken

Boekhouding 2020. Wat ga jij veranderen?

27/12/2019

Wat zijn jouw plannen voor het nieuwe jaar? Wil jij in het nieuwe jaar...

Lees meer

Corona virus

Corona: Versoepelingen voor diverse branches, maar lang niet allemaal

25/02/2021

De ondernemers van o.a. winkels, contactberoepen, de leraren/leraressen én scholieren (én ouders 😉 )...

Lees meer

Financieel echtscheidingsadvies

De start van A + B Scheidingsmediation

23/06/2020

A + B Adviesgroep wordt o.a. geleid door Christian van de Veer. Maar naast zijn passie...

Lees meer

Financiële planning

Laat geen subsidie liggen!

30/03/2021

Tijd om eens een subsidie uit te lichten, mogelijk bestaat er interesse en komt...

Lees meer

Loon- en personeelsadministratie

Nieuwe transitievergoeding

24/01/2020

Vanaf 1 januari 2020 is de opbouw en berekening van de transitievergoeding gewijzigd. Vanaf...

Lees meer

Online boekhouding

Het jaar afsluiten: Hoe doe je dat?

17/12/2020

Nog even en dan zit 2020 er weer op. Een jaar dat net als...

Lees meer

Starters

Geen overdrachtsbelasting per 1 januari 2021

27/11/2020

Vanaf 2021 betalen startende woningkopers van 18 tot 35 jaar geen overdrachtsbelasting meer. Dat...

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

Kom gerust eens langs op ons kantoor of maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking.

© Copyright 2022 - A+B Adviesgroep

Webdesign Reclamestal