Regelingen ten aanzien van de eigen woning

In 2019 veranderen veel belastingregels rondom de eigen woning ingrijpend. Grote kans dat dit ook gevolgen heeft voor jouw persoonlijke situatie. Daarom lichten we hieronder aan aantal opvallende veranderingen toe.

 

Renteaftrek

De hypotheekrente voor hogere inkomens wordt al jaren, vanaf 2014, geleidelijk met 0,5 % afgebouwd. Vanaf 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek sneller afgebouwd. Hier heb je last van als je belastbaar inkomen boven € 68.507 ligt.

Tussen 2020 en 2023 gaat de aftrek met 3 % per jaar omlaag; vanaf 2023 zijn de aftrekbare kosten eigen woning nog maximaal aftrekbaar tegen 37,05 %. Dat is nu nog 49 %. Met de opbrengst van deze maatregel wil het kabinet het eigenwoningforfait verlagen. Dit is een percentage van de WOZ-waarde van de woning, waarover belasting betaald moet worden.

De tarieven voor een aantal andere aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling, giften en partneralimentatie voor deze inkomens, worden ook vanaf 2020 afgebouwd. In 2023 zijn deze aftrekposten ook nog maximaal aftrekbaar tegen 37,05 %.

 

Monumentenaftrek

Ben jij trotse eigenaar van een monumentaal pand? Of van plan er dit jaar een te kopen? Dan zijn deze nieuwe regelingen wellicht interessant voor jou. Met ingang van 2019 is de monumentenaftrek vervangen door een subsidieregeling. Voor alle eigenaren van monumentenpanden die gebruikmaakten van de monumentenaftrek, is er een nieuwe regeling voor onderhoud.

Samen met de overheid heb jij als eigenaar er belang bij dat jouw rijksmonument in goede staat blijft en om die reden wil de overheid eigenaren tegemoetkomen met een subsidie. Eigenaren kunnen in de nieuwe regeling maximaal 38 % subsidie krijgen voor gemaakte instandhoudingskosten voor een rijksmonument.

 

Nieuwsgierig of deze subsidieregeling gunstig voor jou kan uitpakken of wil je meer informatie over de hypotheekrente? Neem dan gerust contact met ons op!