Recht op kinderopvangtoeslag en/of kindgebonden budget?


19/03/2018

Inmiddels is het jaar al weer aardig gevorderd. Wellicht is er vorig jaar iets veranderd in de gezinssamenstelling, en is de kinderwens uitgekomen. De overheid wil deze blijde gebeurtenis in bepaalde gevallen “sponsoren”. En wel d.m.v. kinderopvangtoeslag en/of kindgebonden budget.

 

Een deel van de voorwaarden waaronder kinderopvangtoeslag kan worden gekregen:

  • Indien men gebruik maakt van dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Voorwaarde is dat de opvang geregistreerd is;
  • Jij en jouw partner werken of volgen een opleiding of een traject tot werk;
  • Een deel van de kosten van de opvang betaalt je zelf.
  • Je krijgt kinderbijslag, of je onderhoudt een kind in belangrijke mate.

 

Je kunt voor maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag per kind ontvangen. Afhankelijk van het soort opvang zijn maximale uurtarieven die vergoed kunnen worden vastgesteld.

Heb je meerdere kinderen die gebruik maken van opvang, dan wordt het kind dat het meeste uren opvang geniet het eerste kind genoemd. Dit hoeft dus niet het oudste kind te zijn. Afhankelijk van de hoogte van het gezamenlijk toetsingsinkomen bedraagt de bijdrage maximaal 94% tot minimaal 33,3% voor het eerste kind. Voor ieder volgend kind is dit maximaal 95% tot minimaal 64%.

Let op: de aanvraag moet worden ingediend binnen 3 maanden na de maand waarin je recht op de toeslag kreeg. Vraag je de toeslag later aan, dan loopt u een deel van de toeslag mis.

 

Je hoort zo vaak, “kinderen kosten veel geld”. Om de kosten van de opvoeding enigszins te beperken is het kindgebonden budget in het leven geroepen. Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor je kinderen tot 18 jaar.

 

De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn onder andere:

  • Je krijgt kinderbijslag;
  • Je inkomen is niet te hoog;
  • Het gezamenlijk vermogen is niet te hoog.

 

Cijfers 2018:

  • Geen toeslagpartner op 1 januari 2018: maximaal € 113.415.
  • Wel toeslagpartner op 1 januari 2018: maximaal € 143.415.

 

Bij twijfel of je in aanmerking komt voor beide of één van beide regelingen, neem contact op met één van onze adviseurs.

Latest by category

Adviseren + begeleiding

Recht op huurtoeslag?

19/03/2018

De afgelopen jaren zijn de huren van woningen flink gestegen. Als tegemoetkoming kun je...

Lees meer

Financiële planning

Ben jij Financieel Fit?

23/05/2018

Tegenwoordig zijn er veel mensen bezig met hun gezondheid. Op Instagram zie je de...

Lees meer

Geen categorie

Auto van de zaak of privé?

17/05/2019

Regelmatig krijgen wij de vraag van ondernemers: moet ik mijn auto op de zaak...

Lees meer

Online boekhouding

Hoe veilig is online boekhouden?

16/01/2018

Online boekhouden kan heel veilig. Wij werken standaard met boekhoudpakket Exact Online. Dit boekhoudpakket...

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

Kom gerust eens langs op ons kantoor of maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking.

© Copyright 2019 A+B Adviesgroep

Webdesign Reclamestal