Pensioenverdeling na scheiding


11/09/2018

Scheiden is altijd een vervelende gebeurtenis die veel ingrijpende veranderingen met zich meebrengt. Als je gaat scheiden weet je dat je veel afspraken moet gaan maken, zoals over de verdeling van de bezittingen. Waar je misschien niet direct aan denkt, is het pensioen dat is opgebouwd tijdens je huwelijk. Het pensioen lijkt immers nog zo ver weg en er zijn nog zo veel andere zaken te regelen. Maar ook dit zal, tenzij anders afgesproken, verdeeld moeten worden. Waar moet je op letten en hoe wordt het pensioen verdeeld? Je leest het hier!

 

Basis en aanvullend pensioen

In Nederland ontvangt iedereen, na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, een AOW-uitkering. Dit staat voor Algemene Ouderdomswet en is het basispensioen voor ouderen, met 70% van het minimumloon. Dit basispensioen hoeft niet verdeeld te worden met je ex-partner. Bovenop de AOW ontvangen de meeste mensen een aanvullende pensioen. Hier hebben werknemers voor gespaard of hebben dit verplicht opgebouwd. In de CAO staat beschreven hoe de werknemer zijn of haar pensioen opbouwt. Het aanvullend pensioen is onder te verdelen in ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen.

 

Ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen is het pensioen dat iedereen ontvangt die via een pensioenregeling, pensioen heeft opgebouwd. Als jij gescheiden bent, heeft je ex-partner vaak recht op een deel van jouw pensioen en andersom. Mits het anders is afgesproken, krijg jij (of je ex-partner) de helft van het pensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk. Dit staat vermeld in de ‘verevening pensioenrechten’. Ook staat er in deze wettekst informatie over het nabestaandenpensioen en wie de pensioenen uitbetaalt. Er is in feite dus geen rechter nodig om dit te regelen.

Dit pensioen moet na een echtscheiding onder jullie worden verdeeld. Als je binnen twee jaar melding doet van de scheiding bij het pensioenfonds, keert het fonds automatisch het juiste deel aan jou en je ex-partner uit. Je kunt er ook voor kiezen andere afspraken te maken. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een andere verdeling of een andere periode waarover het pensioen wordt uitgekeerd. Je kunt ook afspreken om het pensioen helemaal niet te verdelen. Bijvoorbeeld als jij en je ex-partner allebei ongeveer evenveel pensioen hebben opgebouwd. Al deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant, in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

 

Nabestaandenpensioen

Naast een ouderdomspensioen kun je ook een nabestaandenpensioen opbouwen. Komt je partner te overlijden, dan wordt het pensioen uitgekeerd aan de nabestaanden. Overlijdt je partner nadat jullie gescheiden zijn, dan krijg je een ‘bijzonder nabestaandenpensioen’ uitgekeerd. Dit is het deel van het pensioen dat tot de scheiding is opgebouwd. Een eventuele nieuwe partner ontvangt het deel dat is opgebouwd na de scheiding.

De hoogte van het aanvullend nabestaandenpensioen is meestal gekoppeld aan het ouderdomspensioen. Ook is de hoogte afhankelijk van het salaris en het aantal dienstjaren.

 

Verdeling pensioen

Het belangrijkste bij een echtscheiding is het communiceren van de afspraken met je ex-partner. Je moet namelijk zelf afspraken maken over de verdeling van het opgebouwde pensioen. Bovendien is het belangrijk om alle afspraken die je maakt vast te leggen in een scheidingsconvenant. Deze heb je nodig als je bij een pensioenfonds aanklopt. Je kunt na een scheiding voor twee soorten verdelingen kiezen:

  • Pensioenverevening: wanneer jouw ex-partner de pensioensleeftijd bereikt, ontvang jij onmiddellijk de helft van zijn/haar pensioenuitkering en andersom;
  • Pensioenconversie: jij ontvangt jouw deel van het pensioen van je ex-partner pas als jij zelf de pensioensleeftijd hebt bereikt en andersom.

De pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar) betaalt vervolgens het ouderdomspensioen uit aan jou en je ex-partner.

 

Klein pensioen

Word het pensioen altijd verdeeld? Nee! In de wet staat een ondergrens voor uitbetaling door de pensioenuitvoerder. Deze ondergrens wordt jaarlijks geïndexeerd. Moet de pensioenuitvoerder minder dan € 467,89 bruto per jaar (per 2017) betalen aan de ex-partner die niet zelf het pensioen heeft opgebouwd? Dan geldt dit als ‘klein pensioen’ en deze pensioenen worden niet verdeeld.

 

Wil je meer informatie hierover? Neem gerust contact met ons op, vraag een vrijblijvend gesprek aan en wij helpen je graag verder!

Categorieën

Administratieve dienstverlening

Subsidie voor sportverenigingen

15/07/2019

Ben jij eigenaar van een sportvereniging en investeer flink in de accommodatie en/of materialen?...

Lees meer

Adviseren + begeleiding

Regelingen ten aanzien van de eigen woning

30/01/2019

In 2019 veranderen veel belastingregels rondom de eigen woning ingrijpend. Grote kans dat dit...

Lees meer

Agro

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2022

16/06/2022

Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en...

Lees meer

Algemeen

Voorjaarsnota 2022

25/05/2022

Het kabinet heeft de Voorjaarsnota gepubliceerd. Belangrijk onderdeel van de Voorjaarsnota wordt gevormd door...

Lees meer

Arbeidsrecht

Invoering uniform wettelijk minimumuurloon

23/06/2022

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wijzigt....

Lees meer

Autobelastingen

Bpm-berekening op basis lagere CO2-uitstoot dan in typegoedkeuring opgenomen

07/04/2022

Bij de registratie in Nederland van personenauto’s moet bpm worden betaald. Dat geldt niet...

Lees meer

Belastingplan

Plannen staatssecretaris van Financiën

24/02/2022

De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een brief aan de Tweede Kamer zijn plannen...

Lees meer

Belastingzaken

Boekhouding vandaag. Wat ga jij veranderen?

27/12/2019

Wat zijn jouw plannen voor het nieuwe jaar? Wil jij in het nieuwe jaar...

Lees meer

Civiel recht

Wetsvoorstel verkorten betaaltermijnen aangenomen

24/03/2022

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de maximale wettelijke betaaltermijn van het grootbedrijf...

Lees meer

Corona update

Aanvragen TVL startende ondernemers

16/06/2022

Sinds 7 juni 2022 kunnen startende ondernemers de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor...

Lees meer

Dividendbelasting

Vierde nota van wijziging initiatiefwetsvoorstel exitheffing

16/12/2021

Het initiatiefwetsvoorstel voor een exitheffing dividendbelasting van Groen Links wordt voor de vierde keer...

Lees meer

Douane en Accijnzen

Wijziging aangifte douanerecht niet meer mogelijk

09/06/2022

In een procedure over de naheffing van douanerechten was de vraag of de ingediende...

Lees meer

Financieel echtscheidingsadvies

De start van A + B Scheidingsmediation

23/06/2020

A + B Adviesgroep wordt o.a. geleid door Christian van de Veer. Maar naast zijn passie...

Lees meer

Financiële planning

Laat geen subsidie liggen!

30/03/2021

Tijd om eens een subsidie uit te lichten, mogelijk bestaat er interesse en komt...

Lees meer

Formeel recht

Rechter niet gebonden aan eensluidende mening partijen over hoogte boete

14/04/2022

In een procedure over opgelegde navorderingsaanslagen inkomstenbelasting en naheffingsaanslagen omzetbelasting voor Hof Den Bosch...

Lees meer

Inkomstenbelasting

Initiatiefwetsvoorstel aanpak box 2

16/06/2022

Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend. Het voorstel heeft als doel de...

Lees meer

Internationaal

In Nederland verdiend arbeidsinkomen

09/06/2022

Hof Den Bosch heeft onlangs uitspraak gedaan over de toepassing van het verdrag ter...

Lees meer

Invordering

Aansprakelijkheid bestuurder voor belastingen en bijkomende kosten

16/06/2022

De Invorderingswet regelt de aansprakelijkheid van een bestuurder van een vennootschap voor belastingschulden van...

Lees meer

Loon- en personeelsadministratie

De transitievergoeding

24/01/2020

Vanaf 1 januari 2020 is de opbouw en berekening van de transitievergoeding gewijzigd. Vanaf...

Lees meer

Loonbelasting

Bandbreedtes uurloon jeugd-LIV 2022

16/06/2022

De minister van SZW heeft de bandbreedtes van het uurloon voor de toepassing van...

Lees meer

Omzetbelasting

Toepassing voordrachtenvrijstelling op reeks hoorcolleges

09/06/2022

Er geldt een vrijstelling van omzetbelasting voor het verzorgen van onderwijs door scholen en...

Lees meer

Ondernemingsrecht

Handhaving UBO-register voorlopig op risicobasis

21/04/2022

De Tweede Kamer heeft de regering in een motie gevraagd om in afwachting van...

Lees meer

Ondernemingswinst

Goodwill te snel afgeschreven

12/05/2022

Goodwill is een bedrijfsmiddel dat wordt afgeschreven in ten minste tien jaar. Dat betekent...

Lees meer

Online boekhouding

Hoe veilig is online boekhouden?

16/01/2018

Online boekhouden kan heel veilig. Wij werken standaard met boekhoudpakket Exact Online. Dit boekhoudpakket...

Lees meer

Onroerende zaken

Referentieobjecten WOZ-waardering

05/05/2022

In een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden was in geschil of de waarde van een...

Lees meer

Overdrachtsbelasting

Fictieve onroerende zaak

25/05/2022

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald door...

Lees meer

Overige heffingen

Twee naheffingsaanslagen parkeerbelasting voor zelfde parkeeractie

12/05/2022

De Gemeentewet bevat een opsomming van belastingen die gemeenten mogen heffen. De parkeerbelasting is...

Lees meer

Schenken en erven

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning mogelijk per 2023

03/03/2022

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van FinanciËn gezegd dat...

Lees meer

Sociale verzekeringen

Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2022

16/06/2022

In verband met de verhoging van het minimumloon per 1 juli 2022 worden diverse...

Lees meer

Subsidies

Subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers

23/06/2022

De minister voor langdurige zorg heeft de subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers gepubliceerd. Deze...

Lees meer

Successiewet

Verhuur onderneming verhindert toepassing bedrijfsopvolgingsregeling niet

23/06/2022

De staatssecretaris van FinanciËn heeft beroep in cassatie ingesteld tegen een uitspraak van Hof...

Lees meer

Toeslagen

Uurprijzen kinderopvangtoeslag 2023

23/06/2022

De minister van SZW en de staatssecretaris van FinanciËn hebben een ontwerpbesluit tot wijziging...

Lees meer

Vennootschapsbelasting

Beperking liquidatieverliesverrekening door group relief

19/05/2022

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting is niet van toepassing op liquidatieverliezen. Dat betekent dat...

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

Kom gerust eens langs op ons kantoor of maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking.

© Copyright 2022 - A+B Adviesgroep

Webdesign Reclamestal