De start van A + B Scheidingsmediation


23/06/2020

A + B Adviesgroep wordt o.a. geleid door Christian van de Veer. Maar naast zijn passie voor het vak financieel planner, is Christian per 1 maart j.l.  gestart met A + B Scheidingsmediation. 

Waarom A + B scheidingsmediation?
Vanuit het vak financieel planner is scheiden 1 van de life events. Dit betreft een verandering in zijn of haar leven wat (grote) financiële veranderingen met zich meebrengt. Naarmate ik in de aangiftepraktijk steeds meer aangiften deed van gescheiden mensen ben ik mij meer gaan verdiepen in het financiële scheidingsproces. Al vrij snel kwam ik erachter dat er voor de mensen soms meer “uit te halen is”. Scheiden is een complexe materie als het om financiën gaat. Een foute omschrijving of vergeten wat op te nemen, kan grote financiële gevolgen hebben. 

Wat is de drijf(veer) van jouw nieuwe onderneming?
Dit is het helpen van de mensen in een periode van grote onzekerheid. Je kan hierbij denken aan de woonsituatie, de kinderen, inkomsten, etc. Wij kunnen de situatie niet verhelpen, maar de mensen wel zo voorlichten dat ze uiteindelijk een duidelijk beeld hebben van wat ze hebben en wat ze kunnen, voor nu en in de toekomst.

Wat is jouw werkwijze om van een echtscheiding geen vechtscheiding te maken?
Om vanaf het begin duidelijk te zijn hoe het proces verloopt, aan te geven dat er zaken op het pad kunnen komen die ze niet hadden verwacht en waar nodig een wat langere periode tussen de afspraak te laten om e.e.a. te verwerken en uit te zoeken. De cliënten bepalen zelf de tijdspanne van het proces, waar nodig wel gestuurd door ons. Verder is het aan de cliënten zelf om ervoor te zorgen dat ze blijven praten, als mediator kan je ze hierin begeleiden maar ze moeten het zelf tot een goed einde laten komen. Het slechtste scenario is uiteindelijk een vechtscheiding waarbij je de uitkomst niet meer in “eigen hand” hebt, een rechter zal dan namelijk uitspraak doen.

‘Niemand bereikt succes in zijn eentje’ Dat is wel een quote die bij jou past.
Mijn expertise is de financiële kant van het proces waarbij ik voor ondernemers een meerwaarde kan zijn doordat ik zelf ook jaarrekeningen maak en ondernemers financieel begeleid.

Waarom zou je voor A + B scheidingsmediation kiezen bij een scheiding?
Zoals aangegeven is alle expertise bij ons aanwezig om mensen goed door het scheidingsproces te begeleiden. Verder hebben wij een breed netwerk van professionals waarvan we gebruik kunnen maken. Je kan denken aan notarissen, verzekeringsadviseurs, advocaten, kinderpsychologen, kennisgroepen, etc..

Tip van Christian als ondernemer…
Veel ondernemers hebben huwelijkse voorwaarden opgesteld met een periodiek verrekenbeding. Dit betekent dat er elk jaar een administratie bijgehouden moet worden van de gemaakte afspraken, in heel veel gevallen gebeurt dit niet. Het gevolg is dat bij de afwikkeling van de scheiding er met elkaar zal moeten worden afgerekend alsof partners in gemeenschap van goederen waren getrouwd, hetgeen je door het opstellen van de huwelijksvoorwaarden juist wilde voorkomen! De wet biedt wel de mogelijkheid om tegenbewijs te leveren, maar dat blijkt in de praktijk erg lastig. De waarde van een onderneming kan voor de helft van de partner zijn wat de continuïteit van de onderneming in gevaar kan brengen. De tip is dus om ervoor te zorgen dat je handelt naar de gemaakte afspraken. 

Meer informatie en een afspraak maken?
Neem telefonisch contact met ons op 033 203 01 76. 

Met vriendelijke groet,
A + B Scheidingsmediation

Categorieën

Administratieve dienstverlening

Subsidie voor sportverenigingen

15/07/2019

Ben jij eigenaar van een sportvereniging en investeer flink in de accommodatie en/of materialen?...

Lees meer

Adviseren + begeleiding

Regelingen ten aanzien van de eigen woning

30/01/2019

In 2019 veranderen veel belastingregels rondom de eigen woning ingrijpend. Grote kans dat dit...

Lees meer

Agro

Nieuw GLB: mogelijk uitstel twee voorwaarden

25/08/2022

Op verzoek van de EU-lidstaten stelt de Europese Commissie een tijdelijke afwijking (derogatie) voor...

Lees meer

Algemeen

Evaluatie Wet Normering Topinkomens aanleiding voor aanpassing van de wet

15/09/2022

Sinds 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht. Deze wet heeft als...

Lees meer

Arbeidsrecht

Verzoek vernietiging opzegging te laat

25/08/2022

De kantonrechter heeft de bevoegdheid om op verzoek de opzegging van een arbeidsovereenkomst te...

Lees meer

Autobelastingen

Bpm-berekening op basis lagere CO2-uitstoot dan in typegoedkeuring opgenomen

07/04/2022

Bij de registratie in Nederland van personenauto’s moet bpm worden betaald. Dat geldt niet...

Lees meer

Belastingplan

Kamerbrief aanvullende maatregelen energierekening

29/09/2022

De minister van FinanciËn heeft in een brief aan de Tweede Kamer de instelling...

Lees meer

Belastingzaken

Boekhouding vandaag. Wat ga jij veranderen?

27/12/2019

Wat zijn jouw plannen voor het nieuwe jaar? Wil jij in het nieuwe jaar...

Lees meer

Civiel recht

Wetsvoorstel verkorten betaaltermijnen aangenomen

24/03/2022

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de maximale wettelijke betaaltermijn van het grootbedrijf...

Lees meer

Corona update

Aanvragen TVL startende ondernemers

16/06/2022

Sinds 7 juni 2022 kunnen startende ondernemers de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor...

Lees meer

Dividendbelasting

Oordeel kabinet over wetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening bij grensoverschrijdende zetelverplaatsing

21/07/2022

Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks aanhangig. Het wetsvoorstel regelt de...

Lees meer

Douane en Accijnzen

Wijziging aangifte douanerecht niet meer mogelijk

09/06/2022

In een procedure over de naheffing van douanerechten was de vraag of de ingediende...

Lees meer

Financieel echtscheidingsadvies

De start van A + B Scheidingsmediation

23/06/2020

A + B Adviesgroep wordt o.a. geleid door Christian van de Veer. Maar naast zijn passie...

Lees meer

Financiële planning

Laat geen subsidie liggen!

30/03/2021

Tijd om eens een subsidie uit te lichten, mogelijk bestaat er interesse en komt...

Lees meer

Formeel recht

Redelijke termijn van behandeling na terugwijzing zaak

15/09/2022

Bestuursrechtelijke procedures dienen binnen een redelijke termijn te worden behandeld. Wanneer de behandeling langer...

Lees meer

Inkomstenbelasting

Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

29/09/2022

Door het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap moet het bovenmatig lenen...

Lees meer

Internationaal

In Nederland verdiend arbeidsinkomen

09/06/2022

Hof Den Bosch heeft onlangs uitspraak gedaan over de toepassing van het verdrag ter...

Lees meer

Invordering

Verlenging betalingsregeling coronabelastingschulden mogelijk

15/09/2022

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een versoepeling van de...

Lees meer

Kantoornieuws

Lever op tijd je gegevens aan

04/07/2022

De vakantieperiode staat weer voor de deur. Dat betekent dat er wellicht nog...

Lees meer

Loon- en personeelsadministratie

De transitievergoeding

24/01/2020

Vanaf 1 januari 2020 is de opbouw en berekening van de transitievergoeding gewijzigd. Vanaf...

Lees meer

Loonbelasting

Onbelaste thuiswerkvergoeding na indexatie in 2023 naar € 2,13

01/09/2022

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen over de onbelaste thuiswerkvergoeding beantwoord. In de loonbelasting...

Lees meer

Omzetbelasting

Terugvragen in 2021 betaalde buitenlandse btw

25/08/2022

Ondernemers, die in 2021 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw...

Lees meer

Ondernemingsrecht

Handhaving UBO-register voorlopig op risicobasis

21/04/2022

De Tweede Kamer heeft de regering in een motie gevraagd om in afwachting van...

Lees meer

Ondernemingswinst

Evaluatie fiscale maatregelen zeevaart

08/09/2022

Nederland kent drie fiscale regelingen die betrekking hebben op de zeevaart. Het gaat om...

Lees meer

Online boekhouding

Hoe veilig is online boekhouden?

16/01/2018

Online boekhouden kan heel veilig. Wij werken standaard met boekhoudpakket Exact Online. Dit boekhoudpakket...

Lees meer

Onroerende zaken

Coronacrisis geen aanleiding voor verlegging waardepeildatum winkelpand

11/08/2022

De waarde van onroerende zaken in Nederland wordt jaarlijks vastgesteld. Als peildatum voor de...

Lees meer

Overdrachtsbelasting

Fictieve onroerende zaak

25/05/2022

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald door...

Lees meer

Overige heffingen

Parkeren bij laadpaal

08/09/2022

Volgens de Gemeentewet kunnen gemeenten een parkeerbelasting heffen. In deze wet wordt onder parkeren...

Lees meer

Schenken en erven

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning mogelijk per 2023

03/03/2022

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van FinanciËn gezegd dat...

Lees meer

Sociale verzekeringen

Stijging minimumloon per 1 januari 2023

29/09/2022

Het minimumloon gaat op 1 januari 2023 in één keer omhoog met 10,15%. De...

Lees meer

Subsidies

Subsidiepot elektrische auto voor 2022 is leeg

18/08/2022

Voor de aanschaf of lease door particulieren van een elektrische personenauto kan subsidie worden...

Lees meer

Successiewet

Kanttekeningen bij evaluatie bedrijfsopvolgingsregeling

01/09/2022

Werkgeversorganisaties hebben een reactie op de evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) naar de Tweede...

Lees meer

Toeslagen

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2022

30/06/2022

De minister van SZW heeft de per 1 juli 2022 geldende bedragen voor de...

Lees meer

Vennootschapsbelasting

Beperking liquidatieverliesverrekening door group relief

19/05/2022

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting is niet van toepassing op liquidatieverliezen. Dat betekent dat...

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

Kom gerust eens langs op ons kantoor of maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking.

© Copyright 2022 - A+B Adviesgroep

Webdesign: Reclamestal