De start van A + B Scheidingsmediation


23/06/2020

A + B Adviesgroep wordt o.a. geleid door Christian van de Veer. Maar naast zijn passie voor het vak financieel planner, is Christian per 1 maart j.l.  gestart met A + B Scheidingsmediation. 

Waarom A + B scheidingsmediation?
Vanuit het vak financieel planner is scheiden 1 van de life events. Dit betreft een verandering in zijn of haar leven wat (grote) financiële veranderingen met zich meebrengt. Naarmate ik in de aangiftepraktijk steeds meer aangiften deed van gescheiden mensen ben ik mij meer gaan verdiepen in het financiële scheidingsproces. Al vrij snel kwam ik erachter dat er voor de mensen soms meer “uit te halen is”. Scheiden is een complexe materie als het om financiën gaat. Een foute omschrijving of vergeten wat op te nemen, kan grote financiële gevolgen hebben. 

Wat is de drijf(veer) van jouw nieuwe onderneming?
Dit is het helpen van de mensen in een periode van grote onzekerheid. Je kan hierbij denken aan de woonsituatie, de kinderen, inkomsten, etc. Wij kunnen de situatie niet verhelpen, maar de mensen wel zo voorlichten dat ze uiteindelijk een duidelijk beeld hebben van wat ze hebben en wat ze kunnen, voor nu en in de toekomst.

Wat is jouw werkwijze om van een echtscheiding geen vechtscheiding te maken?
Om vanaf het begin duidelijk te zijn hoe het proces verloopt, aan te geven dat er zaken op het pad kunnen komen die ze niet hadden verwacht en waar nodig een wat langere periode tussen de afspraak te laten om e.e.a. te verwerken en uit te zoeken. De cliënten bepalen zelf de tijdspanne van het proces, waar nodig wel gestuurd door ons. Verder is het aan de cliënten zelf om ervoor te zorgen dat ze blijven praten, als mediator kan je ze hierin begeleiden maar ze moeten het zelf tot een goed einde laten komen. Het slechtste scenario is uiteindelijk een vechtscheiding waarbij je de uitkomst niet meer in “eigen hand” hebt, een rechter zal dan namelijk uitspraak doen.

‘Niemand bereikt succes in zijn eentje’ Dat is wel een quote die bij jou past.
Mijn expertise is de financiële kant van het proces waarbij ik voor ondernemers een meerwaarde kan zijn doordat ik zelf ook jaarrekeningen maak en ondernemers financieel begeleid.

Waarom zou je voor A + B scheidingsmediation kiezen bij een scheiding?
Zoals aangegeven is alle expertise bij ons aanwezig om mensen goed door het scheidingsproces te begeleiden. Verder hebben wij een breed netwerk van professionals waarvan we gebruik kunnen maken. Je kan denken aan notarissen, verzekeringsadviseurs, advocaten, kinderpsychologen, kennisgroepen, etc..

Tip van Christian als ondernemer…
Veel ondernemers hebben huwelijkse voorwaarden opgesteld met een periodiek verrekenbeding. Dit betekent dat er elk jaar een administratie bijgehouden moet worden van de gemaakte afspraken, in heel veel gevallen gebeurt dit niet. Het gevolg is dat bij de afwikkeling van de scheiding er met elkaar zal moeten worden afgerekend alsof partners in gemeenschap van goederen waren getrouwd, hetgeen je door het opstellen van de huwelijksvoorwaarden juist wilde voorkomen! De wet biedt wel de mogelijkheid om tegenbewijs te leveren, maar dat blijkt in de praktijk erg lastig. De waarde van een onderneming kan voor de helft van de partner zijn wat de continuïteit van de onderneming in gevaar kan brengen. De tip is dus om ervoor te zorgen dat je handelt naar de gemaakte afspraken. 

Meer informatie en een afspraak maken?
Neem telefonisch contact met ons op 033 203 01 76. 

Met vriendelijke groet,
A + B Scheidingsmediation

Categorieën

Administratieve dienstverlening

Subsidie voor sportverenigingen

15/07/2019

Ben jij eigenaar van een sportvereniging en investeer flink in de accommodatie en/of materialen?...

Lees meer

Adviseren + begeleiding

Regelingen ten aanzien van de eigen woning

30/01/2019

In 2019 veranderen veel belastingregels rondom de eigen woning ingrijpend. Grote kans dat dit...

Lees meer

Agro

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2022

16/06/2022

Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en...

Lees meer

Algemeen

Voorjaarsnota 2022

25/05/2022

Het kabinet heeft de Voorjaarsnota gepubliceerd. Belangrijk onderdeel van de Voorjaarsnota wordt gevormd door...

Lees meer

Arbeidsrecht

Invoering uniform wettelijk minimumuurloon

23/06/2022

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wijzigt....

Lees meer

Autobelastingen

Bpm-berekening op basis lagere CO2-uitstoot dan in typegoedkeuring opgenomen

07/04/2022

Bij de registratie in Nederland van personenauto’s moet bpm worden betaald. Dat geldt niet...

Lees meer

Belastingplan

Plannen staatssecretaris van Financiën

24/02/2022

De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een brief aan de Tweede Kamer zijn plannen...

Lees meer

Belastingzaken

Boekhouding vandaag. Wat ga jij veranderen?

27/12/2019

Wat zijn jouw plannen voor het nieuwe jaar? Wil jij in het nieuwe jaar...

Lees meer

Civiel recht

Wetsvoorstel verkorten betaaltermijnen aangenomen

24/03/2022

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de maximale wettelijke betaaltermijn van het grootbedrijf...

Lees meer

Corona update

Aanvragen TVL startende ondernemers

16/06/2022

Sinds 7 juni 2022 kunnen startende ondernemers de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor...

Lees meer

Dividendbelasting

Vierde nota van wijziging initiatiefwetsvoorstel exitheffing

16/12/2021

Het initiatiefwetsvoorstel voor een exitheffing dividendbelasting van Groen Links wordt voor de vierde keer...

Lees meer

Douane en Accijnzen

Wijziging aangifte douanerecht niet meer mogelijk

09/06/2022

In een procedure over de naheffing van douanerechten was de vraag of de ingediende...

Lees meer

Financieel echtscheidingsadvies

De start van A + B Scheidingsmediation

23/06/2020

A + B Adviesgroep wordt o.a. geleid door Christian van de Veer. Maar naast zijn passie...

Lees meer

Financiële planning

Laat geen subsidie liggen!

30/03/2021

Tijd om eens een subsidie uit te lichten, mogelijk bestaat er interesse en komt...

Lees meer

Formeel recht

Rechter niet gebonden aan eensluidende mening partijen over hoogte boete

14/04/2022

In een procedure over opgelegde navorderingsaanslagen inkomstenbelasting en naheffingsaanslagen omzetbelasting voor Hof Den Bosch...

Lees meer

Inkomstenbelasting

Initiatiefwetsvoorstel aanpak box 2

16/06/2022

Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend. Het voorstel heeft als doel de...

Lees meer

Internationaal

In Nederland verdiend arbeidsinkomen

09/06/2022

Hof Den Bosch heeft onlangs uitspraak gedaan over de toepassing van het verdrag ter...

Lees meer

Invordering

Aansprakelijkheid bestuurder voor belastingen en bijkomende kosten

16/06/2022

De Invorderingswet regelt de aansprakelijkheid van een bestuurder van een vennootschap voor belastingschulden van...

Lees meer

Loon- en personeelsadministratie

De transitievergoeding

24/01/2020

Vanaf 1 januari 2020 is de opbouw en berekening van de transitievergoeding gewijzigd. Vanaf...

Lees meer

Loonbelasting

Bandbreedtes uurloon jeugd-LIV 2022

16/06/2022

De minister van SZW heeft de bandbreedtes van het uurloon voor de toepassing van...

Lees meer

Omzetbelasting

Toepassing voordrachtenvrijstelling op reeks hoorcolleges

09/06/2022

Er geldt een vrijstelling van omzetbelasting voor het verzorgen van onderwijs door scholen en...

Lees meer

Ondernemingsrecht

Handhaving UBO-register voorlopig op risicobasis

21/04/2022

De Tweede Kamer heeft de regering in een motie gevraagd om in afwachting van...

Lees meer

Ondernemingswinst

Goodwill te snel afgeschreven

12/05/2022

Goodwill is een bedrijfsmiddel dat wordt afgeschreven in ten minste tien jaar. Dat betekent...

Lees meer

Online boekhouding

Hoe veilig is online boekhouden?

16/01/2018

Online boekhouden kan heel veilig. Wij werken standaard met boekhoudpakket Exact Online. Dit boekhoudpakket...

Lees meer

Onroerende zaken

Referentieobjecten WOZ-waardering

05/05/2022

In een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden was in geschil of de waarde van een...

Lees meer

Overdrachtsbelasting

Fictieve onroerende zaak

25/05/2022

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald door...

Lees meer

Overige heffingen

Twee naheffingsaanslagen parkeerbelasting voor zelfde parkeeractie

12/05/2022

De Gemeentewet bevat een opsomming van belastingen die gemeenten mogen heffen. De parkeerbelasting is...

Lees meer

Schenken en erven

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning mogelijk per 2023

03/03/2022

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van FinanciËn gezegd dat...

Lees meer

Sociale verzekeringen

Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2022

16/06/2022

In verband met de verhoging van het minimumloon per 1 juli 2022 worden diverse...

Lees meer

Subsidies

Subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers

23/06/2022

De minister voor langdurige zorg heeft de subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers gepubliceerd. Deze...

Lees meer

Successiewet

Verhuur onderneming verhindert toepassing bedrijfsopvolgingsregeling niet

23/06/2022

De staatssecretaris van FinanciËn heeft beroep in cassatie ingesteld tegen een uitspraak van Hof...

Lees meer

Toeslagen

Uurprijzen kinderopvangtoeslag 2023

23/06/2022

De minister van SZW en de staatssecretaris van FinanciËn hebben een ontwerpbesluit tot wijziging...

Lees meer

Vennootschapsbelasting

Beperking liquidatieverliesverrekening door group relief

19/05/2022

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting is niet van toepassing op liquidatieverliezen. Dat betekent dat...

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

Kom gerust eens langs op ons kantoor of maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking.

© Copyright 2022 - A+B Adviesgroep

Webdesign Reclamestal