Administratiekantoor of accountantskantoor? Wat is het verschil?


30/07/2020

De titel klinkt alsof je een mop gaat vertellen. Maar er zijn grote verschillen tussen een administratiekantoor en een accountantskantoor. Voor zowel particuliere- als zakelijke klanten is het belangrijk om te weten wat het verschil is tussen deze kantoren en welke het beste bij jou past.

Onze collega Aalt van de Bunt heeft het voor je uitgelegd in deze blog. Lees snel verder!

Verschil…

Het verschil tussen deze twee zit met name in de regelgeving. Een accountantskantoor moet per definitie vallen onder het toezicht van één of meer accountants. Voor deze beroepsgroep is wettelijk vastgelegd wat zij wel en vooral ook wat zij niet mag doen. Om accountant te worden moet je een lange opleiding volgen. De steeds ingewikkelder wordende regelgeving maakt het voor een accountant steeds lastiger om in kleinere bedrijven (heel globaal gezegd tot 20 werknemers) aan alle regels te voldoen. Om inhoudelijk verantwoording af te geven over bijvoorbeeld een opgestelde jaarrekening moet de accountant heel veel werk besteden aan bijvoorbeeld de formele aspecten. In de praktijk kan dat al snel kostenverhogend werken, ook omdat de tarieven wel serieus zijn.  Een administratiekantoor heeft minder te maken met die strenge regels en kan daardoor op administratief vlak vaak dezelfde kwaliteit bieden tegen een gunstiger prijs. 

Welke is relevanter?

Voor beiden geldt dat er in hooflijnen drie werksoorten zijn. Ten eerste het administratieve werk, met daarbij behorende aangiften, jaarrekeningen, enzovoort. Ten tweede het adviserende werk op vele gebieden en ten derde de accountantscontrole op de jaarcijfers en andere verantwoordingen. Naar mijn mening maakt het voor de eerste twee inhoudelijk niet uit bij wie jeaanklopt. Er bestaan ‘goede’ en ‘slechte’ kantoren, dus is het wel verstandig na te gaan of het kantoor goed bekend staat. En de persoonlijke klik is belangrijk. De derde genoemde dienst, de accountantscontrole bij een jaarrekening is veelal alleen verplicht bij de grotere bedrijven. De omzet moet dan liggen boven 12 miljoen per jaar en het bedrijf moet meer dan 50 medewerkers hebben. Als je bedrijf zo groot is moet je voor je jaarrekening(controle) een accountantskantoor inschakelen. 

Wat zijn de voordelen van uitbesteden?

Het belangrijkste voordeel van uitbesteden is natuurlijk dat je het niet (allemaal) zelf hoeft te doen en dat je weet dat het goed gebeurt. Je hebt er zelf weinig omkijken naar en kunt bezig zijn met de dingen waar je écht goed in bent. Maar uitbesteden kost natuurlijk ook wel wat. 

Het grote voordeel tegenwoordig is dat je samen met je administratie- of accountantskantoor heel goed kunt bepalen welk deel je zelf doet en welk deel je overlaat aan de deskundige. Er zijn zoveel goed bruikbare pakketten daarvoor. Echt de moeite waard om je daarin te verdiepen of over te laten informeren. Kom een keer bij ons langs. 😉

Wat is een Deskundigheidsverklaring en wanneer heb je die nodig.  

De laatste tijd zijn er in verband met Covid-19 veel maatregelen vanuit de overheid uitgerold voor ondernemers. Veel ondernemers hebben daar gebruik van gemaakt en doen dat nog. Voor veel van die regelingen geldt dat er een deskundigenverklaring moet komen bij de informatie die jij hebt opgegeven bij de aanvraag en/of bij de afrekening. Als jij bijvoorbeeld hebt aangegeven dat je 40 % omzetverlies verwacht, zul je dat achteraf moeten gaan aantonen door middel van de werkelijke cijfers. 

Dat is in de praktijk gemakkelijker gezegd dan gedaan, want het gaat er dan niet alleen hoeveel omzet je hebt gefactureerd, maar ook wannéér je dat hebt gedaan en of dat dan in de juiste periode is. Met andere woorden, in welke maand is de omzet wérkelijk gemaakt?

Dat kan nog een kostbare aangelegenheid worden en ik verwacht daar voor accountants, gezien de eerdergenoemde regelgeving, nog best veel problemen met als gevolg (hele) hoge rekeningen voor de bedrijven. Volgens mij moet je als bedrijf dan ook even goed stilstaan door wie je die verklaring laat opstellen. Dat kan in de meeste gevallen ook prima door andere deskundigen, bijvoorbeeld belastingadviseurs. 

Waarin onderscheidt A + B Adviesgroep zich?

Wij houden van aanpakken, maar ook van logisch nadenken. Doen wat nodig is, maar het ook niet ingewikkelder maken dan dat. Ieder bedrijf is anders, iedere ondernemer is anders. Daar moet je rekening mee houden als het gaat om de invulling van de administratie en alle processen daar omheen. Dat proberen onze collega’s ook. Maar ik denk dat wij daar meer dan gemiddeld in slagen.

Categorieën

Administratieve dienstverlening

Subsidie voor sportverenigingen

15/07/2019

Ben jij eigenaar van een sportvereniging en investeer flink in de accommodatie en/of materialen?...

Lees meer

Adviseren + begeleiding

Regelingen ten aanzien van de eigen woning

30/01/2019

In 2019 veranderen veel belastingregels rondom de eigen woning ingrijpend. Grote kans dat dit...

Lees meer

Agro

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2022

16/06/2022

Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en...

Lees meer

Algemeen

Voorjaarsnota 2022

25/05/2022

Het kabinet heeft de Voorjaarsnota gepubliceerd. Belangrijk onderdeel van de Voorjaarsnota wordt gevormd door...

Lees meer

Arbeidsrecht

Invoering uniform wettelijk minimumuurloon

23/06/2022

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wijzigt....

Lees meer

Autobelastingen

Bpm-berekening op basis lagere CO2-uitstoot dan in typegoedkeuring opgenomen

07/04/2022

Bij de registratie in Nederland van personenauto’s moet bpm worden betaald. Dat geldt niet...

Lees meer

Belastingplan

Plannen staatssecretaris van Financiën

24/02/2022

De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een brief aan de Tweede Kamer zijn plannen...

Lees meer

Belastingzaken

Boekhouding vandaag. Wat ga jij veranderen?

27/12/2019

Wat zijn jouw plannen voor het nieuwe jaar? Wil jij in het nieuwe jaar...

Lees meer

Civiel recht

Wetsvoorstel verkorten betaaltermijnen aangenomen

24/03/2022

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de maximale wettelijke betaaltermijn van het grootbedrijf...

Lees meer

Corona update

Aanvragen TVL startende ondernemers

16/06/2022

Sinds 7 juni 2022 kunnen startende ondernemers de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor...

Lees meer

Dividendbelasting

Vierde nota van wijziging initiatiefwetsvoorstel exitheffing

16/12/2021

Het initiatiefwetsvoorstel voor een exitheffing dividendbelasting van Groen Links wordt voor de vierde keer...

Lees meer

Douane en Accijnzen

Wijziging aangifte douanerecht niet meer mogelijk

09/06/2022

In een procedure over de naheffing van douanerechten was de vraag of de ingediende...

Lees meer

Financieel echtscheidingsadvies

De start van A + B Scheidingsmediation

23/06/2020

A + B Adviesgroep wordt o.a. geleid door Christian van de Veer. Maar naast zijn passie...

Lees meer

Financiële planning

Laat geen subsidie liggen!

30/03/2021

Tijd om eens een subsidie uit te lichten, mogelijk bestaat er interesse en komt...

Lees meer

Formeel recht

Rechter niet gebonden aan eensluidende mening partijen over hoogte boete

14/04/2022

In een procedure over opgelegde navorderingsaanslagen inkomstenbelasting en naheffingsaanslagen omzetbelasting voor Hof Den Bosch...

Lees meer

Inkomstenbelasting

Initiatiefwetsvoorstel aanpak box 2

16/06/2022

Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend. Het voorstel heeft als doel de...

Lees meer

Internationaal

In Nederland verdiend arbeidsinkomen

09/06/2022

Hof Den Bosch heeft onlangs uitspraak gedaan over de toepassing van het verdrag ter...

Lees meer

Invordering

Aansprakelijkheid bestuurder voor belastingen en bijkomende kosten

16/06/2022

De Invorderingswet regelt de aansprakelijkheid van een bestuurder van een vennootschap voor belastingschulden van...

Lees meer

Loon- en personeelsadministratie

De transitievergoeding

24/01/2020

Vanaf 1 januari 2020 is de opbouw en berekening van de transitievergoeding gewijzigd. Vanaf...

Lees meer

Loonbelasting

Bandbreedtes uurloon jeugd-LIV 2022

16/06/2022

De minister van SZW heeft de bandbreedtes van het uurloon voor de toepassing van...

Lees meer

Omzetbelasting

Toepassing voordrachtenvrijstelling op reeks hoorcolleges

09/06/2022

Er geldt een vrijstelling van omzetbelasting voor het verzorgen van onderwijs door scholen en...

Lees meer

Ondernemingsrecht

Handhaving UBO-register voorlopig op risicobasis

21/04/2022

De Tweede Kamer heeft de regering in een motie gevraagd om in afwachting van...

Lees meer

Ondernemingswinst

Goodwill te snel afgeschreven

12/05/2022

Goodwill is een bedrijfsmiddel dat wordt afgeschreven in ten minste tien jaar. Dat betekent...

Lees meer

Online boekhouding

Hoe veilig is online boekhouden?

16/01/2018

Online boekhouden kan heel veilig. Wij werken standaard met boekhoudpakket Exact Online. Dit boekhoudpakket...

Lees meer

Onroerende zaken

Referentieobjecten WOZ-waardering

05/05/2022

In een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden was in geschil of de waarde van een...

Lees meer

Overdrachtsbelasting

Fictieve onroerende zaak

25/05/2022

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald door...

Lees meer

Overige heffingen

Twee naheffingsaanslagen parkeerbelasting voor zelfde parkeeractie

12/05/2022

De Gemeentewet bevat een opsomming van belastingen die gemeenten mogen heffen. De parkeerbelasting is...

Lees meer

Schenken en erven

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning mogelijk per 2023

03/03/2022

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van FinanciËn gezegd dat...

Lees meer

Sociale verzekeringen

Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2022

16/06/2022

In verband met de verhoging van het minimumloon per 1 juli 2022 worden diverse...

Lees meer

Subsidies

Subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers

23/06/2022

De minister voor langdurige zorg heeft de subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers gepubliceerd. Deze...

Lees meer

Successiewet

Verhuur onderneming verhindert toepassing bedrijfsopvolgingsregeling niet

23/06/2022

De staatssecretaris van FinanciËn heeft beroep in cassatie ingesteld tegen een uitspraak van Hof...

Lees meer

Toeslagen

Uurprijzen kinderopvangtoeslag 2023

23/06/2022

De minister van SZW en de staatssecretaris van FinanciËn hebben een ontwerpbesluit tot wijziging...

Lees meer

Vennootschapsbelasting

Beperking liquidatieverliesverrekening door group relief

19/05/2022

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting is niet van toepassing op liquidatieverliezen. Dat betekent dat...

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

Kom gerust eens langs op ons kantoor of maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking.

© Copyright 2022 - A+B Adviesgroep

Webdesign Reclamestal