De transitievergoeding

Vanaf 1 januari 2020 is de opbouw en berekening van de transitievergoeding gewijzigd. Vanaf 2020 is er bij ontslag recht op een transitievergoeding vanaf de eerste werkdag. Elke werknemer heeft recht op een vergoeding als het initiatief tot ontslag komt van de werkgever. Ook tijdelijke contracten die niet worden voortgezet. De hoogte is 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar.

Wat is er gewijzigd? 

  • De werknemer heeft vanaf de start van het dienstverband recht op een transitievergoeding (in plaats van na twee dienstjaren).
  • De transitievergoeding wordt berekend op basis van de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst (in plaats van de afronding op halve jaren).
  • De werknemer bouwt gedurende de duur van het dienstverband een derde van het bruto maandsalaris per jaar op als transitievergoeding (de hogere opbouw in specifieke situaties, bijvoorbeeld arbeidsduur en leeftijd, vervalt).

Wie heeft er recht op een transitievergoeding 

Een werknemer ontvangt een transitievergoeding als de dienstbetrekking eindigt door ontslag na toestemming van UWV, door de kantonrechter of met wederzijds goedvinden. Ook is de transitievergoeding verschuldigd als een tijdelijk contract eindigt en de werkgever niet verlengt. Verder is er recht op de vergoeding als de werknemer zelf de arbeidsovereenkomst beëindigt vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

Dat is per werknemer verschillend. De hoogte hangt af van het bruto maandsalaris en het aantal gewerkte jaren dat de werknemer in dienst is geweest. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 83.000 of het jaarsalaris als dat hoger is dan € 83.000.

Als financieel maar ook juridisch adviseur helpen we je graag verder

Als ondernemer zijn je personeelsleden je belangrijkste kapitaal. Ze leveren tenslotte een significante bijdrage tot het succes van je onderneming en mogen op hun beurt duidelijkheid verwachten over hun arbeidsovereenkomst, verloning, pensioen, sociaal verzekeringsrecht, etc. Als financieel maar ook juridisch adviseur helpen we je graag bij de uitvoering van de gedetailleerde wetgeving en de administratieve verslaggeving en dossiervorming. Wij zorgen voor je gehele loon- en personeelsadministratie, zodat jij je kan concentreren op datgene waar je het beste in bent.

Meer informatie? Klik hier

T. 033-2454870
E. info@aplusbadviesgroep.nl

A + B Adviesgroep
Nijkerk