De kleineondernemersregeling

Vanaf 1 januari 2020 gaat de nieuwe kleineondernemingsregeling in. Ondernemers met een omzet van maximaal € 20.000 per jaar kunnen kiezen voor een vrijstelling omzetbelasting. Dit heeft tot gevolg dat de ondernemer geen BTW meer in rekening brengt aan zijn afnemers. BTW die aan hem in rekening wordt gebracht kan ook niet worden teruggevraagd.

Bij de nieuwe kleineondernemersregeling vervalt de aangifteplicht voor de omzetbelasting. Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet je aan de volgende voorwaarden voldoen.

  • Je bent btw-ondernemer
  • Je bent als ondernemer in Nederland gevestigd of hebt hier een vaste inrichting
  • De omzet is niet hoger dan € 20.000 per kalenderjaar

Deze regeling geldt niet alleen voor natuurlijke personen, maar ook op rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en BV’s. 

Tot 2020 gelden de volgende regels om in aanmerking te komen voor de kleineondernemersregeling:

  • Na aftrek van de voorbelasting hoef je op jaarbasis minder dan € 1.883 te betalen aan de belastingdienst
  • Het bedrijf is geen rechtspersoon
  • De onderneming is gevestigd in Nederland
  • De administratie is op orde wat betreft btw en of je op tijd ontheffing hebt aangevraagd.

Let op, om in aanmerking te komen voor de nieuwe regeling dien je voor 20 november 2019 het aanmeldformulier te versturen naar de belastingdienst. Dat kan je hier doen! Als het goed is ontvang je binnen zes weken bericht, daarom is het noodzakelijk dit voor 20 november 2019 in te dienen.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze nieuwe kleineondernemersregeling? Neem dan contact met ons op!