Werkkostenregeling of loon in natura?

Lunchen op kosten van de zaak in de bedrijfskantine; hoe moet je dat fiscaal verwerken?

 

Gerichte vrijstelling

Wanneer jij en/of jouw werknemer(s) de lunch vanuit huis meeneemt of privé betaald heeft, is er natuurlijk niets aan de hand. Heeft de lunch een ‘meer dan bijkomstig zakelijk karakter’, dan kan dit zonder fiscale consequenties vergoed worden. In de werkkostenregeling wordt dit dan als gerichte vrijstelling verwerkt.

 

Loon in natura

Verstrekt u als werkgever een lunch en heeft deze niet een ‘meer dan bijkomstig zakelijk karakter’, dan wordt deze verstrekking door de belastingdienst gezien als loon in natura. In dit geval ben je er loonbelasting over verschuldigd. Voor de waarde van een maaltijd in een bedrijfskantine geldt een normbedrag; deze wordt jaarlijks door de belastingdienst vastgesteld. Voor 2018 is dit € 3,35 per maaltijd. Dit wordt als volgt berekend: de waarde van de maaltijd minus de eventuele eigen bijdrage moet belast worden. Je kunt het ook aanwijzen als eindheffingsloon. Dan komt de resterende waard ten laste van de vrije ruimte.

 

Wel of geen aftrekbare btw?

De btw over de kosten en inkoop van de lunch zijn beperkt aftrekbaar. Hiervoor moet de ‘bevoordeling’ per werknemer bepaald worden, conform de rekenmethode van de belastingdienst. Is de bevoordeling van de kantinekosten samen met andere bevoordelingen lager dan € 227,-? Dan mag je de btw volledig aftrekken.

 

Voor meer informatie over de werkkostenregeling, rekenmethode ‘bevoordeling’ en zakelijke maaltijden, kun je gerust contact met ons opnemen!