Pensioenverdeling na scheiding

Scheiden is altijd een vervelende gebeurtenis die veel ingrijpende veranderingen met zich meebrengt. Als je gaat scheiden weet je dat je veel afspraken moet gaan maken, zoals over de verdeling van de bezittingen. Waar je misschien niet direct aan denkt, is het pensioen dat is opgebouwd tijdens je huwelijk. Het pensioen lijkt immers nog zo ver weg en er zijn nog zo veel andere zaken te regelen. Maar ook dit zal, tenzij anders afgesproken, verdeeld moeten worden. Waar moet je op letten en hoe wordt het pensioen verdeeld? Je leest het hier!

 

Basis en aanvullend pensioen

In Nederland ontvangt iedereen, na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, een AOW-uitkering. Dit staat voor Algemene Ouderdomswet en is het basispensioen voor ouderen, met 70% van het minimumloon. Dit basispensioen hoeft niet verdeeld te worden met je ex-partner. Bovenop de AOW ontvangen de meeste mensen een aanvullende pensioen. Hier hebben werknemers voor gespaard of hebben dit verplicht opgebouwd. In de CAO staat beschreven hoe de werknemer zijn of haar pensioen opbouwt. Het aanvullend pensioen is onder te verdelen in ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen.

 

Ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen is het pensioen dat iedereen ontvangt die via een pensioenregeling, pensioen heeft opgebouwd. Als jij gescheiden bent, heeft je ex-partner vaak recht op een deel van jouw pensioen en andersom. Mits het anders is afgesproken, krijg jij (of je ex-partner) de helft van het pensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk. Dit staat vermeld in de ‘verevening pensioenrechten’. Ook staat er in deze wettekst informatie over het nabestaandenpensioen en wie de pensioenen uitbetaalt. Er is in feite dus geen rechter nodig om dit te regelen.

Dit pensioen moet na een echtscheiding onder jullie worden verdeeld. Als je binnen twee jaar melding doet van de scheiding bij het pensioenfonds, keert het fonds automatisch het juiste deel aan jou en je ex-partner uit. Je kunt er ook voor kiezen andere afspraken te maken. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een andere verdeling of een andere periode waarover het pensioen wordt uitgekeerd. Je kunt ook afspreken om het pensioen helemaal niet te verdelen. Bijvoorbeeld als jij en je ex-partner allebei ongeveer evenveel pensioen hebben opgebouwd. Al deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant, in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

 

Nabestaandenpensioen

Naast een ouderdomspensioen kun je ook een nabestaandenpensioen opbouwen. Komt je partner te overlijden, dan wordt het pensioen uitgekeerd aan de nabestaanden. Overlijdt je partner nadat jullie gescheiden zijn, dan krijg je een ‘bijzonder nabestaandenpensioen’ uitgekeerd. Dit is het deel van het pensioen dat tot de scheiding is opgebouwd. Een eventuele nieuwe partner ontvangt het deel dat is opgebouwd na de scheiding.

De hoogte van het aanvullend nabestaandenpensioen is meestal gekoppeld aan het ouderdomspensioen. Ook is de hoogte afhankelijk van het salaris en het aantal dienstjaren.

 

Verdeling pensioen

Het belangrijkste bij een echtscheiding is het communiceren van de afspraken met je ex-partner. Je moet namelijk zelf afspraken maken over de verdeling van het opgebouwde pensioen. Bovendien is het belangrijk om alle afspraken die je maakt vast te leggen in een scheidingsconvenant. Deze heb je nodig als je bij een pensioenfonds aanklopt. Je kunt na een scheiding voor twee soorten verdelingen kiezen:

  • Pensioenverevening: wanneer jouw ex-partner de pensioensleeftijd bereikt, ontvang jij onmiddellijk de helft van zijn/haar pensioenuitkering en andersom;
  • Pensioenconversie: jij ontvangt jouw deel van het pensioen van je ex-partner pas als jij zelf de pensioensleeftijd hebt bereikt en andersom.

De pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar) betaalt vervolgens het ouderdomspensioen uit aan jou en je ex-partner.

 

Klein pensioen

Word het pensioen altijd verdeeld? Nee! In de wet staat een ondergrens voor uitbetaling door de pensioenuitvoerder. Deze ondergrens wordt jaarlijks geïndexeerd. Moet de pensioenuitvoerder minder dan € 467,89 bruto per jaar (per 2017) betalen aan de ex-partner die niet zelf het pensioen heeft opgebouwd? Dan geldt dit als ‘klein pensioen’ en deze pensioenen worden niet verdeeld.

 

Wil je meer informatie hierover? Neem gerust contact met ons op, vraag een vrijblijvend gesprek aan en wij helpen je graag verder!