Belangrijke wijzigingen huwelijksvermogensrecht vanaf 1 januari 2018

Waarschijnlijk heb je het al ergens gehoord, maar vanaf 1 januari 2018 zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het huwelijksvermogensrecht. Hieronder zal ik in kort uitleggen wat de belangrijkste wijzigingen zijn:

 

TOT 1 JANUARI 2018

Wanneer je ging trouwen en je regelde vooraf niks trouwde je automatisch in gemeenschap van goederen, hetzelfde was het geval wanneer je een geregistreerd partnerschap aanging. Het gevolg van een algehele gemeenschap van goederen was dat alle bezittingen en schulden van de echtgenoten/partners als het ware door een magneet werden aangetrokken. Wanneer partner X een woning en spaargeld had en partner Y had niks voor het huwelijk, werd partner Y na voltrekken van het huwelijk mede-eigenaar van de woning en het spaargeld.

 

VANAF 1 JANUARI 2018

Met de nieuwe wet trouw je, zonder het opmaken van huwelijkse voorwaarden, in een beperkte gemeenschap van goederen. Wat betekend dit nu? De hoofdregel in de nieuwe situatie is als volgt:

  • Hetgeen je voor het huwelijk bezit blijft bij jou in privé;
  • Alles wat je tijdens het huwelijk verkrijgt is voor jullie beide.

 

Bij einde huwelijk betekend dit dat er 3 vermogens zijn waar rekening mee moet worden gehouden, dit zijn:

  • Privé vermogen echtgenoot A
  • Privé vermogen echtgenoot B
  • Gezamenlijk vermogen

 

Nu lijkt dit allemaal niet zo heel moeilijk, maar een belangrijke voorwaarde is dat alles goed wordt bijgehouden/geadministreerd. Een gevolg van het niet bijhouden is dat de privévermogens ook als gemeenschappelijk worden beschouwd. De verwachting van vele financiële professionals is dat het bijhouden in de praktijk niet of niet goed wordt gedaan.

 

A+B Adviesgroep kan hierbij helpen. Na de euforie van de verloving en de voorbereidingen op het komende huwelijk wordt niet of niet goed nagedacht over het financiële gedeelte van het aangaan van het huwelijk. Veel voorkomend is, niet nodig bij ons, wij gaan niet scheiden, oh dat komt wel goed, etc. Wij kunnen helpen vanaf het moment van verloving (of eerder natuurlijk) tot het jaarlijkse bijhouden/ondersteunen van de financiën.

 

Neem contact met ons op voor al uw vragen omtrent de financiële gevolgen van het huwelijk.